PODATKI - KSIĘGOWOŚĆ - PRAWO

Kontrola podatkowa Warszawa

Podatki - rodzaje usług:


 

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
 • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych
 • audyt podatkowy
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania podatkowego i administracyjnego
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi
 • reprezentowanie klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych
 • doradztwo podatkowe związane z połączeniami i przekształceniami podmiotów gospodarczych
 • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe
 • doradztwo podatkowe w zakresie planowanych przedsięwzięć gospodarczych
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych

 

Księgowość - rodzaje usług :


 

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT
 • rozliczenia z ZUS
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • obsługa kadrowo – płacowa
Optymalizacja podatkowa Warszawa
Doradca podatkowy Warszawa

Prawo - rodzaje usług :


 

 • pomoc przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej
 • pomoc przy zakładaniu spółek handlowych
 • pomoc w związku z rejestracją podmiotów i zmianą danych w KRS
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji firm
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami, we wszystkich rodzajach spraw
 • współpraca z innymi adwokatami, radcami prawnymi oraz dordcami podatkowymi w zakresie zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej i podatkowej
 • windykacja należności
   

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Maciej Mazański
Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147, Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa